Προϊόντα

Επαγγελματικές κάρτες
Επαγγελματικές Κάρτες
1000 κάρτες 1 όψη 25€
1000 κάρτες 2 όψεις 35€
1000 κάρτες 1 όψη + πλαστικοποιηση 30€
1000 κάρτες 2 οψεις + πλαστικοποιηση 40€
Επαγγελματικές Κάρτες
1000 κάρτες ΕΙΔΙΚΕΣ(UV,3D κ.α) 1 όψη 65€
1000 κάρτες ΕΙΔΙΚΕΣ(UV,3D κ.α) 2 όψη 70€
1000 κάρτες σε ειδικό χαρτί – DALI 1 όψη 50€
1000 κάρτες σε ειδικό χαρτί – DALI 2 όψεις 55€

20 € Για μετεκτυπωτικές επεξεργασίες π.χ κοπτικά και τρύπες

Η δημιουργία μακέτας χρεώνετε έξτρα