Προϊόντα

Φυλλάδια
Φυλλάδια
Α6 Α5 Α4
2.500 τμχ 2 οψεως 80€ 95€ 120€
5.000 τμχ 2 οψεως 90€ 120€ 160€
10.000 τμχ 2 οψεως 100€ 160€ 260€
20.000 τμχ 2 οψεως 180€ 260€ 400€
Φυλλάδια Δίπτυχα
Α4 Διπτυχο-Α5 Α3 Διπτυχο-Α4
2.500 τμχ 2 οψεως 160€ 250€
5.000 τμχ 2 οψεως 220€ 320€
10.000 τμχ 2 οψεως 300€ 450€
Έντυπα Πολυσέλιδα
Α5 8 Σελίδες Α4 8 Σελίδες
1.000 τμχ 2 οψεως 300€ 420€
2.000 τμχ 2 οψεως 340€ 450€
3.000 τμχ 2 οψεως 360€ 500€
5.000 τμχ 2 οψεως 420€ 600€
10.000 τμχ 2 οψεως 600€ 860€

Η δημιουργία μακέτας χρεώνετε έξτρα